Uptown Jazz Underground × Fujishiro Takumi Quartet

Miyoshi Kosuke(Sax)
Yugen Hidetoshi(Sax)
Sakai Shuto(Gt)
Kaihori Yuta(Pf)
Jonokuchi Hirotaka(Ba)
Sasaki Keiichi(Dr)

Fujishiro Takumi(Ba)
Kishimoto Kazuma(Sax)
Harada Shogo(Pf)
Sumiyoshi Yusuke(Dr)

open 18:30/start 19:00
charge¥2000